Regulamin joga.info.pl

Główne zasady:
– regulamin ustala zasady, a także warunki korzystania z bloga joga.info.pl,
– żeby korzystać z bloga, niezbędna jest darmowa rejestracja,
– rejestracja wskazuje na wyrażenie zezwolenia na przestrzeganie przepisów statutu,
– strona joga.info.pl ma charakter informacyjny, umieszczane w nim artykuły nie stanowią zaleceń albo procedury reagowania w sprecyzowanych przypadkach,
– posiadacz serwisu nie odpowiada za treść publikacji, ani za dowolne straty powstałe w rezultacie podporządkowania się zawartości publikacji,
– w artykułach pokazywane są spojrzenia użytkowników, nie administratora serwisu,
– posiadacz bloga nie ponosi odpowiedzialności za zawartość komentarzy zamieszczanych pod artykułami przez internautów.

Strona zakazuje powielania i przedruku artykułów rozpowszechnianych na joga.info.pl. Wiąże się to z art. 116 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. Naruszenie tej reguły wiąże się ze zgłoszeniem do organów ścigania.

Wszelkie konsekwencje prawne za dodawane teksty ponosi autor.

Publikacja treści:
1. artykuł winna zawierać najmniej 2500 znaków bez spacji,
2. zamieszczane są wyłącznie prawidłowe gramatycznie artykuły, treści z omyłkami gramatycznymi i ortograficznymi są wykluczane,
3. każdy artykuł winna mieć dołączoną grafikę w zgodzie z tematem przewodnim artykułu. Załączony plik musi być zgodny z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
4. zawartość publikacji powinna być unikatowa i nie może znajdować się na różnych stronach, zarówno przed, jak i po publikacji na joga.info.pl,
5. autor treści zawiadamia, że przemyślenia umieszczone w felietonie składają się na jego osobiste przekonania. Właściciel strony nie jest odpowiedzialny za zawartość artykułów i za przypuszczalne zniszczenia powstałe w wyniku zastosowania się do publikacji,
6. artykuły oraz adresy w linkach nie mogą posiadać sprzecznej z polskim prawodawstwem treści, obejmuje to też treści dla osób pełnoletnich,
7. publikowane treści winny być interesujące i o charakterze informacyjnym. Treści dodane na blogu joga.info.pl winny być zrozumiałe dla wszystkich internautów,
8. publikacja może zawierać nie więcej niż jeden link w akapicie w postaci URL lub brand.
9. autor publikacji podaje do wiadomości, że posiada do niej kompletne prawa autorskie.

Uzgodnienia finalne:
Posiadacz serwisu joga.info.pl może nie przyjąć publikacji bez podawania pobudki. Ponadto nie będą dodawane teksty, które nie spełniają wymagań podanych w statucie.